Tâm sự

                     Tâm sự                                   

                                     Sáng tác: Đặng Thị Hải Lý

                                       Giáo viên Tiếng Anh
 
Là tiếng nói của xứ Người,
Đi vào sách vở từ thời học sinh,
Trãi bao năm, bấy nhiêu tình,
Trở thành gắn bó đời mình, biết đâu!
 
Sông Thames biết mấy cây cầu,
Tháp Big- Bang ấy vẫn màu rêu phong,

Buc- king- ham vẫn màu hồng,

Còn em? Giáo án niềm tin cuộc đời.

 

Tiếng Anh ngôn ngữ xứ người,

Và nghề dạy học một thời ước mơ,

Và từng ánh mắt đón chờ,

Thành niềm tin tưởng, thành thơ, thành lời.

 

Trong bao gian khó cuộc đời,

Niềm tin, hi vọng sáng ngời trong em,

Mái trường ngày một lớn lên,

Và ngôn ngữ ấy chắp thêm cánh dài.

 

Mơ về ước vọng ngày mai,

Mầm non sẽ lớn, vươn vai sánh cùng,

Trời cao, biển rộng vẫy vùng,

Mái trường yêu mến vẫn không cách rời.

 

Tiếng Anh, tiếng nói nước người,

Trở thành gần gũi, thành lời niềm tin,

Sáng ngời như ánh bình minh,

Và niềm tin ấy hiện hình trong em.