Chi bộ II Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

Ngày 6/3/2020 Chi bộ I tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023 đến dự có đồng chí Phạm Quốc Thành-BT Đảng bộ và các đồng chí Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020
Một số hình ảnh